Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Back Matsson Gruppen AB

www.backmatsson.se.

I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Back Matsson Gruppens verksamhet är Back Matsson Gruppen AB personuppgiftsansvarig. (559207-8819, Ingarvsvägen 9, 791 77 FALUN).

I de fall våra sociala kanaler och webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och plattformar ansvarar ej Back Matsson Gruppens integritetspolicy. Back Matsson Gruppens policy gäller enbart på våra egna platser och vi tar ej ansvar för andra webbplatsers behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak de personuppgifter som anges vid förfrågan om offert, kontrakt, avtalstecknande samt åberopande av garantianspråk. Namn, e-postadress, telefonnummer samt företagsuppgifter till kunder eller potentiella kunder är då uppgifter Back Matsson Gruppen samlar in. Dina besök på våra sociala kanaler inkluderas i ovan nämnda. All behandling av personuppgifter sker enbart i de syfte som angivits vid tid för insamlande av personuppgifterna.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika entreprenörer eller samarbetspartners i och utanför EU/EES. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Eventuella artiklar på webbplatsen www.backmatsson.se kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar dina personuppgifter som kund alt UE med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

I det fall vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela alternativt delar av verksamheten kan dina personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Mail: info@backmatsson.se

Telefon: 023-105 10

Adress: Ingarvsvägen 9, 791 77 FALUN

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på backmatsson.se